Cosmo GO

Kullanım Şartları

 1. CosmoGO, internet üzerinden sunulan bir video ve TV içerik hizmeti uygulamasıdır. KULLANICI, uygulamaya https://www.cosmogo.com/ (bundan sonra kısaca ‘’web sitesi’’ olarak anılacaktır.) adresinden üyelik bilgilerini doldurmak suretiyle üye olacaktır. KULLANICI, hizmeti tamamen internet tabanlı olarak belirtilen web adresi üzerinden alacak olup CosmoGO’ın KULLANICI’ya herhangi bir donanım (hardware) ve/veya yazılım (software) temin etmemektedir.
 2. İşbu CosmoGO Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi; KULLANICI’ya yönelik olarak web sitesinde mevcut olan ve ileride CosmoGO tarafından web sitesinde sunulacak/sunulması muhtemel tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsamaktadır.
 3. Kullanıcı siteye kayıt için gerekli bilgileri girecek ve kullanıcı sözleşmesindeki şartları kabul etmesi ile üyelik bedelinin tam ve eksiksiz ödenmesi ile üyelik gerçekleşecektir. Üyelik ödemeleri belirlenen düzende yapılacak olup ödemeler devam ettiği sürece üyelik devam edecektir. Üyelik bedeli herhangi bir şekilde ödenmediğinde COSMOGO üyeliğe bağlı hizmetleri durdurma hakkına sahiptir.
 4. KULLANICI, dilediği her zaman web sitesinde bulunan hesabım kısmında yer alan Aboneliği Yönet kısmından iptal etme hakkına sahiptir. Yapılan iptal ile KULLANICI’ya herhangi bir üyelik bedeli iadesi yapılmayacaktır.
 5. CosmoGO’ın sorumluluğu web sitesi üzerinden kesintisiz ve etkin bir şekilde içerik izleme hizmetini vermek olup KULLANICI bu hizmeti almak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere gerekli donanım, yazılım, program sürümü internet bağlantı ve alt yapıyı kendisi sağlayacaktır. Bu kapsamda KULLANICI’nın hizmet aldığı 3.kişi ve kurumların verdiği hizmetlerden ve bu hizmetlerdeki ayıplardan CosmoGO sorumlu değildir.
 6. KULLANICI, web sitesini kullanırken işbu sözleşmedeki kullanım koşullarını kabul ettiğini, bunlara uygun olarak siteyi kullanacağını, bu koşullara aykırılık halinin CosmoGO tarafından tespit edilmesi durumunda CosmoGO’ın mevcut kullanımı kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurma hakkı olduğunu ve gerekli görülen durumlarda tek taraflı takdir hakkına dayanarak kullanımı iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul eder.
 7. KULLANICI, siteye ilk giriş yaparken verdiği kişisel ve iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup bu bilgilerin kendisine ait olmamasından, doğru olmamasından, eksik olmasından ötürü uğrayacağı zararlardan, hak kayıplarından bizzat kendisi sorumlu olacaktır. CosmoGO’ın bu bilgileri teyit etme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgilerin doğru olmaması, eksik, yanlış olması kendisine ait olmaması ve benzeri sebepler ile CosmoGO’ın uğrayacağı zarar için KULLANICI’ya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı vardır.
 8. KULLANICI, site içinde kullanacağı ve kendisi tarafından belirlenecek şifrenin güvenliğinden, siteye erişim için verilen sair bilgilerin güvenliğinden, korunmasından, bu bilgilerin 3.kişilerin bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili bizzat kendisi sorumludur. KULLANICI’nın, sisteme giriş bilgilerinin, şifrelerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle CosmoGO’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. KULLANICI, yasal zorunluluklardan ötürü kendisi ile ilgili teknik bilgilerin (IP adresi ve benzeri) COSMOGO tarafından tutulabileceğini ve talep edilmesi durumunda yalnızca yasal mercilere bu bilgilerin açıklanacağını kabul eder.
 10. CosmoGO, KULLANICI’nIn verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, KULLANICI’nIn siteyi kullanım, ziyaret bilgilerini (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) istatistiksel bilgilere dönüştürmek, KULLANICI’nın genel eğilimlerini belirlemek, site içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanma ve kullandırma hakkına sahiptir.
 11. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar, internet trafiğindeki tıkanmalar, yığılmalar ve benzerleri nedeniyle sitenin çalışmaması halinde, arıza CosmoGO tarafından en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır, bu süre zarfında, hizmetin sağlanamamasından, gerçekleşecek bilgi kayıplarından dolayı KULLANICI’nın hiçbir şekilde herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
 12. Bu site üçüncü kişilerin web sayfalarına bağlantılar içerebilir. Bağlantı kurulan bu sayfalar CosmoGO’ın kontrolünde değildir ve CosmoGO bu sayfaların veya bunlar aracılığıyla bağlantı kurulan diğer sayfaların içeriklerinden sorumlu değildir.
 13. CosmoGO, tarafından KULLANICI’ya yapılacak her türlü bildirim, KULLANICI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olup KULLANICI, bildirimlerin bu şekilde yapılacağını ve bu anlamda vermiş olduğu elektronik posta adresinin doğru ve güncel bir adres olduğunu, bu adresi düzenli olarak kontrol ettiğini, adreste meydana gelecek değişiklikleri derhal CosmoGO’a bildireceğini ve sitedeki ilgili bilgileri güncelleyeceğini kabul eder.
 14. KULLANICI, işbu sözleşme kapsamında oluşturduğu KULLANICI hesabını ve sitenin kullanımıyla ilgili KULLANICI haklarını başkaca bir 3.kişiye devretmeyecektir. KULLANICI, site kapsamındaki kullanımının yalnızca bireysel kullanım olacağını, bu sözleşme ile açıkça devredilmeyen hiçbir hakkın kullanılamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 15. CosmoGO, işbu sözleşme koşullarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın değiştirme ve/veya bu sayfadaki çeşitli bölümler için özel koşullar belirleme hakkına sahiptir.
 16. CosmoGO web sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, video, film, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, bilgisayar yazılımları, iş metodu, fikir ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm materyaller yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, video, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine kullanımlar ve fiillerle ilgili CosmoGO’ın yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.
 17. KULLANICI, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 18. CosmoGO ile KULLANICI arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, CosmoGO’ın defter, her türlü belge, bilgisayar kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. KULLANICI, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. KULLANICI, CosmoGO tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.